Administratorem danych osobowych jest Tow. Muzyczne w Krakowie, pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków. Dane wprowadzone w formularzu będą przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie, na podstawie art. 6 RODO ust. 1 lit. b.

Powered by Jem's PHP Mail Form. Ten formularz chroni reCaptcha.

Dane kontaktowe

  • pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków
  • biurotowarzystwo-muzyczne.pl
  • 12 422 32 81
Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®